Wielki post (2021 rok)

  • 17 lutego

Wielki post to okres przed najważniejszymi świętami dla chrześcijan, czyli Wielkanocą. Rozpoczyna się Środą Popielcową i jest to czas pokuty. Zgodnie z najnowszym prawem kanonicznym kończy się w Wielki Czwartek. Wielki post trwa 40 dni.

U osób wyznania grekokatolickiego i prawosławnego rozpoczyna się od Czystego Poniedziałku, a więc w pierwszym tygodniu 40-dniowego postu. Kończy się niedzielą Palmową.

Wielki post odnosi się do postu samego Jezusa Chrystusa, który trwał właśnie 40 dni. „Czterdzieści” to wyjątkowa liczba w Biblii. Tyle dni trwał potop, a Mojżesz tyle przebywał na górze Synaj. 40 lat trwała też wędrówka narodu wybranego z Egiptu do Ziemi Obiecanej.

W dawnych czasach wielu ludzi przestrzegało ścisły post. W obecnych czasach to kwestia indywidualna. Część wierzących osób może przestrzegać postu w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

Podczas postu w piątki odbywają się rekolekcje czy też Drogi krzyżowe.

Kiedy jest Wielki post w 2021 roku?

Wielki post w roku 2021 rozpoczyna się 17 lutego i trwa do 29 marca.