Światowy Dzień Sztuki

  • 15 kwietnia
światowy dzień sztuki

Jak uczcić Światowy Dzień Sztuki?

Może wizytą w jakimś teatrze albo kinie? Sztuka towarzyszy nam przecież od zarania dziejów. To dzięki niej relaksujemy się, wzruszamy albo śmiejemy do bólu brzucha.

Doceniajmy artystów wszelakich. I tych, których można spotkać na scenie i tych, którzy to stawiają swoje pierwsze kroki na ulicach miast, śpiewając autorskie piosenki lub grając na instrumentach.