Rocznica założenia Rzymu

  • 21 kwietnia
Rocznica założenia Rzymu

Co roku, tego samego dnia odbywają się w Rzymie obchody jego założenia. Rocznica założenia Rzymu pozwala zwykle uczestnikom obchodów oglądać na własne oczy rytuał wykopywania rowów. To ma przypomnieć  w jaki sposób wiele lat temu zakładało się miasta.