Dzień świadomości alienacji rodzicielskiej

  • 25 kwietnia
Dzień świadomości alienacji rodzicielskiej

Dzień świadomości alienacji rodzicielskiej jest świętem nieformalnym. Czasem bywa, że następuje alienacja jednego z rodziców. Ten dzień ma być okazją do tego, by z tą alienacją walczyć a dodatkowo też pomóc dzieciom, które mają problem ze swoimi emocjami.