Dzień DNA

  • 25 kwietnia
Dzień DNA

Nasze DNA jest nośnikiem informacji o nas samych. Dzień DNA jest okazją do tego, by bliżej zająć się nauką.